آقای دکتر حبیب هادیان فرد

دکتر حبیب هادیان فرد استاد دانشگاه شیراز

آقای دکتر حبیب هادیان فرد

Dr. Hadi Hadian fard

استاد دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حبیب هادیان فرد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز اسفند 1397