آقای دکتر علیرضا انیسی

دکتر علیرضا انیسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

آقای دکتر علیرضا انیسی

Dr. AliReza Anisi

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا انیسی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران اسفند 1397