آقای دکتر علیرضا انیسی

دکتر علیرضا انیسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

آقای دکتر علیرضا انیسی

Dr. AliReza Anisi

عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا انیسی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری در برابر زلزله پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران اسفند 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران
2 باززنده سازی محله تاریخی شاه عادل شهرکرمان بارویکردتوسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 بررسی تاثیر پارامترهای فراوری بر دانسیته و تغییرات ابعادی یک کامپوزیت مس- گرافیت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
4 جایگاه ساختار و بافت شهری در کاهش آسیب پذیری پس از زلزله در چرخه مدیریت بحران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران
5 حفظ ارزش های معماری بومی سکونت شهر بم با طراحی مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
6 ضرورت برنامه ریزی در بلایای طبیعی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران
7 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد حفظ ارزش های معماری بومی سکونت شهر بم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
8 مدیریت بحران در بلایایی طبیعی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران