خانم دکتر نیلوفر اکبر زاده

دکتر نیلوفر اکبر زاده استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

خانم دکتر نیلوفر اکبر زاده

Dr. Nilofar Akbarzadeh

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر نیلوفر اکبر زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان - انجمن شیمی ایران، زاهدان اسفند 1397