آقای دکتر علیرضا آقائی

دکتر علیرضا آقائی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

آقای دکتر علیرضا آقائی

Dr. AliReza Aghaii

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا آقائی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان - انجمن نجوم ایران، زاهدان بهمن 1397