آقای دکتر غلامرضا مولائی منش

دکتر غلامرضا مولائی منش استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر غلامرضا مولائی منش

Dr. Gholamreza Molaeimanesh

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا مولائی منش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی) دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران اسفند 1397