آقای دکتر مسعود دهمرده

دکتر مسعود دهمرده استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر مسعود دهمرده

Dr. Masoud Dehmardeh

استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مسعود دهمرده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی) دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران اسفند 1397