آقای دکتر حیدرعلی طالبی

دکتر حیدرعلی طالبی رئیس دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای دکتر حیدرعلی طالبی

Dr. Heydarali Talebi

رئیس دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حیدرعلی طالبی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران دی 1397