آقای دکتر سید مرتضی ادیانی

دکتر سید مرتضی ادیانی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران

آقای دکتر سید مرتضی ادیانی

Dr. Seyed Morteza Adyani

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید مرتضی ادیانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران اردیبهشت 1398