آقای دکتر قاسم جهانگیری

دکتر قاسم جهانگیری معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران

آقای دکتر قاسم جهانگیری

Dr. Ghasem Jahangiri

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.