آقای دکتر سعید نمکی

دکتر سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آقای دکتر سعید نمکی

Dr. Saeed Namaki

سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.