آقای دکتر حسینعلی شهریاری

دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیستان و بلوچستان

آقای دکتر حسینعلی شهریاری

Dr. Hosseinali Shahriari

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسینعلی شهریاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران اردیبهشت 1398