آقای دکتر سلمان خدادادی

دکتر سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

آقای دکتر سلمان خدادادی

Dr. Salman Khodadadi

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.