آقای دکتر عزت اله گل علیزاده

دکتر عزت اله گل علیزاده عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران

آقای دکتر عزت اله گل علیزاده

Dr. Ezzatollah Gol Alizade

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عزت اله گل علیزاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران اردیبهشت 1398