خانم دکتر فائزه قناتی

دکتر فائزه قناتی استاد دانشگاه تربیت مدرس

خانم دکتر فائزه قناتی

Dr. Faezeh Ghanati

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فائزه قناتی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران دانشگاه تربیت مدرس، تهران بهمن 1397