خانم مهندس زهرا عربشاهی

مهندس زهرا عربشاهی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز

خانم مهندس زهرا عربشاهی

Zahra Arabshahi

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس زهرا عربشاهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس چالش‌های مهندسی استان البرز دانشگاه خوارزمی تهران - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز، کرج- دانشگاه خوارزمی اسفند 1397