آقای دکتر هادی شهیر

دکتر هادی شهیر دانشیار دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر هادی شهیر

Dr. Hadi Shahir

دانشیار دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هادی شهیر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس چالش‌های مهندسی استان البرز دانشگاه خوارزمی تهران - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز، کرج- دانشگاه خوارزمی اسفند 1397