آقای دکتر علیرضا سرائی

دکتر علیرضا سرائی عضو هیئت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

آقای دکتر علیرضا سرائی

Dr. AliReza Saraii

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا سرائی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست انجمن متخصصان محیط زیست ایران، تهران اسفند 1397