آقای کامیار ثقفی

کامیار ثقفی دانشیار دانشگاه شاهد

آقای کامیار ثقفی

Kamyar Saghafi

دانشیار دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای کامیار ثقفی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاست گذاری چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی دانشگاه شاهد، تهران اسفند 1397