خانم زهرا کیاسالاری

زهرا کیاسالاری استاد دانشگاه شاهد

خانم زهرا کیاسالاری

Zahra Kiasalari

استاد دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم زهرا کیاسالاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی دانشگاه شاهد، تهران اسفند 1397