آقای حجة الاسلام عبدالعلی توجهی

حجة الاسلام عبدالعلی توجهی رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد

آقای حجة الاسلام عبدالعلی توجهی

Abdolali Tavajohi

رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام عبدالعلی توجهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی دانشگاه شاهد، تهران اسفند 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و امریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 1، شماره: 2
2 تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در پیدایش خیار فسخ نکاح (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 19، شماره: 61
3 در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 1، شماره: 3
4 درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 5
5 عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به مثابه منابع جبران خسارت (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 41
6 گستره شرط انتفای ابوت در ثبوت قصاص (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 22، شماره: 86
7 نیمرخ جرم شناختی بزه کاران سایبری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 9
8 وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازبینی اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری در اسناد بین المللی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
2 قلمرو اختیارات ولی قهری در استیفای قصاص در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران