آقای حجة الاسلام عبدالعلی توجهی

حجة الاسلام عبدالعلی توجهی رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد

آقای حجة الاسلام عبدالعلی توجهی

Abdolali Tavajohi

رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام عبدالعلی توجهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی دانشگاه شاهد، تهران اسفند 1397