آقای فرزاد جهان بین

فرزاد جهان بین استادیار دانشگاه شاهد

آقای فرزاد جهان بین

Farzad Jahanbin

استادیار دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای فرزاد جهان بین در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی دانشگاه شاهد، تهران اسفند 1397