آقای محمدمهدی اسماعیلی

محمدمهدی اسماعیلی استادیار دانشگاه تهران

آقای محمدمهدی اسماعیلی

Mohammad Mehdi Esmayeeli

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدمهدی اسماعیلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی دانشگاه شاهد، تهران اسفند 1397