آقای حجة الاسلام مهدی امیدی

حجة الاسلام مهدی امیدی دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

آقای حجة الاسلام مهدی امیدی

Mehdi Omidi

دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام مهدی امیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی دانشگاه شاهد، تهران اسفند 1397