آقای دکتر علی کاوسی رحیم

دکتر علی کاوسی رحیم مسئول انجمن علمی تاریخ

آقای دکتر علی کاوسی رحیم

Dr. Ali Kavosi Rahim

مسئول انجمن علمی تاریخ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی کاوسی رحیم در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز