آقای دکتر علی کاوسی رحیم

دکتر علی کاوسی رحیم مسئول انجمن علمی تاریخ

آقای دکتر علی کاوسی رحیم

Dr. Ali Kavosi Rahim

مسئول انجمن علمی تاریخ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی کاوسی رحیم در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ارتفاعی آلاینده های گازی درمحیطهای بسته مسکونی مطالعه موردی: شهرکرج (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
2 ارزیابی مخاطرات بهداشتی ترکیبات سرطانزای PAHs در هوای تهران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
3 ارزیابی نشست آلاینده خطرناک ذرات معلق در محیط شهری تهران (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
4 ارزیابی نقش مراسم چهارشنبه سوری در تولید و افزایش آلاینده های خطرناک (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
5 بررسی تغییر پذیری اقلیم از آلاینده های هوا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم
6 پروفیل ارتفاعی آلاینده ذرات معلق در محیط های بسته مسکونی مطالعه موردی: شهر کرج (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
7 پروفیل ارتفاعی آلاینده ذرات معلق در محیط های بسته مسکونی(مطالعه موردی:شهر کرج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
8 تولید سوخت پاک بیودیزل ازروغن کرچک با استفاده ازنانوکاتالیست MgOبه منظور کاهش گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
9 سنجش آنیونها و کاتیونهای محلول در آب در آلاینده ذرات معلق در هوا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
10 سنجش آنیونها و کاتیونهای محلول در آب در آلاینده ذرات معلق در هوا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
11 فرصتها و چالشهای فراروی موزه علوم و فناوری در زمینه کیمیا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی موزه ملی علوم و فناوری ایران میراث علم و جامعه
12 مدلینگ آلانیده های هوا بر اساس GIS (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
13 مدلینگ و ارزیابی نشست آلاینده خطرناک نانو ذرات در محیط شهری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
14 مطالعه گشتاور یک موتور دیزلی با سوخت بیودیزل و بررسی تأثیر افزایش آنتی اکسیدانها به بیودیزل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
15 مقایسه خواص فیزیکی و شیمیایی بیودیزل حاصل از روغن کرچک بااستفاده از کاتالیستهای بازی، اسیدی و نانواکسید منیزیم (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا