آقای دکتر حمید سعادت فر

دکتر حمید سعادت فر

آقای دکتر حمید سعادت فر

Dr. Hmid Saadat Far

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید سعادت فر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت دانشگاه بیرجند، بیرجند فروردین 1398