آقای دکتر میثم براری

دکتر میثم براری عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

آقای دکتر میثم براری

Dr. Meysam Barari

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میثم براری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی همایش ملی خوشنویسی و نگارگری دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان فروردین 1398