آقای دکتر میثم براری

دکتر میثم براری عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

آقای دکتر میثم براری

Dr. Meysam Barari

عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میثم براری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی همایش ملی خوشنویسی و نگارگری دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان فروردین 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازشناسی تحلیلی- ساختاری سفالینه های تبرستان قرون 4 و 5 ه.ق (دریافت مقاله) نخستین همایش ملّی هنر تبرستان (گذشته و حال)
2 پژوهشی بر اصالت طرح، رنگ و ترکیببندی در گلیمچه متکازین به منظور معرفی و لزوم بازآفرینی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی
3 طیف واژگان رولان بارت در نقد ادبی؛ با تاکید بر کلید واژه های مرتبط با مفهوم متن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارس
4 نگارگری موزهای؛ پژوهشی بر هویت فراموششده به نقاشی ایرانی با تاکید بر آثار رنگ و روغن (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی