آقای دکتر فرهاد خسروی بیژائم

دکتر فرهاد خسروی بیژائم استادیار دانشگاه هنر اصفهان

آقای دکتر فرهاد خسروی بیژائم

Dr. Farhad Khisravi

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرهاد خسروی بیژائم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی خوشنویسی و نگارگری دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان فروردین 1398