آقای دکتر عقیل دشتیان نسب

دکتر عقیل دشتیان نسب استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور

آقای دکتر عقیل دشتیان نسب

Dr. Aghil Dashtian nasab

استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عقیل دشتیان نسب در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی چهارمین همایش ملی میگوی ایران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر اسفند 1397