خانم دکتر سحر کاوندی

دکتر سحر کاوندی دانشیار دانشگاه زنجان

خانم دکتر سحر کاوندی

Dr. Sahar Kavandi

دانشیار دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سحر کاوندی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادراک حسی: مقایسه دیدگاه ابن سینا و تیوری های جدید علوم اعصاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 14، شماره: 44
2 اعتبار شهودهای اخلاقی؛ نقد و بررسی دیدگاه پیتر سینگر (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 20، شماره: 79
3 بررسی نسخه خطی رساله اخلاق ظهیریه (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 25، شماره: 3
4 تأویل اشراقی سهروردی از آیات پیرامون حقیقت نفس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 4، شماره: 8
5 تحلیل وبررسی فایده گرایی عمل محور اسمارت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 11، شماره: 43
6 توجیه نظریه پیدایی عالم در ترازوی نقد:مدل سینایی، مدل اشراقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 2، شماره: 1
7 خیال و صور خیالی در دو مکتب سینوی و اشراقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 12، شماره: 39
8 رابطه نور فره با نور عصمت از دیدگاه شیعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 2، شماره: 7
9 صورتبندی برهان نظم از منظر سوئینبرن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 4
10 غیاث الدین دشتکی و کتاب اخلاق منصوری (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 21، شماره: 2
11 فرونسیس در نظام فکری افلاطون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 26
12 فضیلت و مسئله خطای بنیادین اسناد (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 21، شماره: 81
13 مبنای انسجام گروی وجودی ملاصدرا در باب رکن توجیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 9، شماره: 1
14 مشکل محاسبه درفایده گرایی: نقدوبررسی نظریه جی.جی.سی اسمارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 8، شماره: 14
15 ملاصدرا،تفسیر یا تاویل (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاق زیست محیطی، ضرورتی برای حیات بشری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی 
2 اخلاق زیست محیطی، ضرورتی برای حیات بشری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
3 بیهوده گویی در آیینه اخلاق اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی 
4 تبیین مفاهیم اخلاقی توکل، رضا، صبر و طول امل از دیدگاه شهید مطهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی 
5 رابطه حجاب با امنیت اجتماعی (حجاب به مثابه مؤلفه ای برای سبک زندگی اسلامی) (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت
6 رذیلت ریا و آثار فردی و اجتماعی آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی 
7 ماهیت و حکم اخلاقی سوءظن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی 
8 ماهیت و حکم اخلاقی غیبت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی