آقای دکتر رسول رکنی زاده

دکتر رسول رکنی زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان

آقای دکتر رسول رکنی زاده

Dr. Rasoul Kanizadeh

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رسول رکنی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان، اصفهان-دانشگاه اصفهان فروردین 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 فرمولبندی هندسی کوانتش تغییرشکل برزین (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اپتیک کوانتومی نانوساختارها (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
2 تاثیر خمیدگی فضا روی آهنگ گذار اتمی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
3 تأثیر لایه ی مرطوب کننده بر تولید فوتون های درهم تنیده از یک نقطه ی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
4 تولید در هم تنیدگی از حالتهای همدوس غیرخطی با استفاده از یک شکافنده ی پرتو (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
5 حالت های همدوس غیرخطی زوج و فرد اکسیتون درون یکنقطهای کوانتومی عریض (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
6 حالتهای همدوس برانگیخته برای طیف پیوسته و ویژگیهای غیرکلاسیکی آنها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
7 حالتهای همدوس تعمیم یافته متناظر با سامانه های کوانتمی حل پذیر با طیف تبهگن و ویژگیهای غیرکلاسیکی آن ها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
8 کوانتش امواج الکترومغناطیسی در حضور یک نقطه کوانتومی کروی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
9 ویژگی های ساختاری و کوانتوم اپتیکیحالت های همدوس بر روی سطوح غیر تخت :رهیافت حالت های همدوس غیرخطی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
10 ویژگیهای اپتیکی سامانه ی نقطه ی کوانتمی درون میکروکاواک در حضور فونون ها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران