آقای دکتر رسول رکنی زاده

دکتر رسول رکنی زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان

آقای دکتر رسول رکنی زاده

Dr. Rasoul Kanizadeh

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رسول رکنی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان، اصفهان-دانشگاه اصفهان فروردین 1398