آقای دکتر حمیدرضا قربانی

دکتر حمیدرضا قربانی دانشکده هنر- دانشگاه بیرجند

آقای دکتر حمیدرضا قربانی

Dr. Hamidreza Ghorbani

دانشکده هنر- دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمیدرضا قربانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران دانشگاه بیرجند، بیرجند آبان 1398