آقای دکتر حسین بارانی

دکتر حسین بارانی دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند

آقای دکتر حسین بارانی

Dr. Hosein Barani

دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین بارانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران دانشگاه بیرجند، بیرجند آبان 1398