آقای دکتر محمد هادی زاهدی

دکتر محمد هادی زاهدی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آقای دکتر محمد هادی زاهدی

Dr. Mohammadhadi Zahedi

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد هادی زاهدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران اسفند 1397