آقای دکتر مرتضی رضایی‌زاده

دکتر مرتضی رضایی‌زاده ضو هیات علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر مرتضی رضایی‌زاده

Dr. Morteza Rezaii zadeh

ضو هیات علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی رضایی‌زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران آذر 1397