خانم بهار بندعلی

بهار بندعلی دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

خانم بهار بندعلی

Bahar Bandali

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم بهار بندعلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران آذر 1397