آقای دکتر احمد جهان لتیباری

دکتر احمد جهان لتیباری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

آقای دکتر احمد جهان لتیباری

Dr. Ahmad jahan

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد جهان لتیباری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز، کرج- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اسفند 1397