خانم منصوره امیری میجان

منصوره امیری میجان مدرس دانشگاه  علمی کاربردی جهانگردی

خانم منصوره امیری میجان

Mansoureh Amirimijan

مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم منصوره امیری میجان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع، کرمان مهر 1397