آقای دکتر مرتضی جعفری

دکتر مرتضی جعفری دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان

آقای دکتر مرتضی جعفری

Dr. Morteza Jafari

دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی جعفری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، شیراز اسفند 1397