خانم دکتر هاله امین‌طوسی

دکتر هاله امین‌طوسی دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر

خانم دکتر هاله امین‌طوسی

Dr. Haleh Amintoosi

دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر هاله امین‌طوسی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی شانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران دانشگاه فردوسی مشهد - انجمن رمز ایران، مشهد شهریور 1398