آقای دکتر روح اله تولایی

دکتر روح اله تولایی

آقای دکتر روح اله تولایی

Dr. Rouholah Tavalayi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر روح اله تولایی در مجلات و ژورنالها