آقای سعید شیپوریان

سعید شیپوریان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

آقای سعید شیپوریان

Saeed Sheypourian

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سعید شیپوریان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت