آقای دکتر رضا تبریزی

دکتر رضا تبریزی

آقای دکتر رضا تبریزی

Dr. Reza Tabrizi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا تبریزی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز بهمن 1397