آقای دکتر علی ولی نژاد

دکتر علی ولی نژاد

آقای دکتر علی ولی نژاد

Dr. Ali Valinejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی ولی نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، سمنان اسفند 1397