آقای دکتر علیرضا مکی جوان

دکتر علیرضا مکی جوان

آقای دکتر علیرضا مکی جوان

Dr. Alireza Makijavan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا مکی جوان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی هفتمین کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران بهمن 1393