خانم پریسا باصری

پریسا باصری

خانم پریسا باصری

Parisa Baseri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم پریسا باصری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، سمنان اسفند 1397