آقای دکتر رضا گلدوزیان

دکتر رضا گلدوزیان دکترای حرفه ای و رئیس هیات پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی -عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر رضا گلدوزیان

Dr. Reza Goldoziyan

دکترای حرفه ای و رئیس هیات پزشکی ورزشی استان خراسان رضوی -عضو هیات علمی دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا گلدوزیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی گروه طب ورزشی همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد- موسسه آموزش عالی سلمان، مشهد اردیبهشت 1398