آقای دکتر هومن کاظمی

دکتر هومن کاظمی مشاور محترم دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت و استاد دانشگاه پکن وتهران

آقای دکتر هومن کاظمی

Dr. Hooman Kazemi

مشاور محترم دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت و استاد دانشگاه پکن وتهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هومن کاظمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش ملی گیاهان دارویی وگونه های موثر بر کبد چرب اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی، تهران اسفند 1397