آقای دکتر هومن کاظمی

دکتر هومن کاظمی مشاور محترم دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت و استاد دانشگاه پکن وتهران

آقای دکتر هومن کاظمی

Dr. Hooman Kazemi

مشاور محترم دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت و استاد دانشگاه پکن وتهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هومن کاظمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش ملی گیاهان دارویی وگونه های موثر بر کبد چرب اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی، تهران خرداد 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پتانسیل های گردشگری و آسایش زیست انسانی سراب گیان با استفاده از روش بیکر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 بررسی سیر تحول مقرنس به عنوان عنصری نمادین در معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
3 برنامه ریزی راهبردی اتوماسیون توزیع در یک سیستم توزیع نمونه (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
4 برنامه ریزی راهبردی اتوماسیون توزیع در یک سیستم توزیع نمونه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
5 تخمین و برآورد متوسط بارندگی منطقه گردشگری سراب گیان باروش زمین آمار و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 خوشه بندی اقلیمی با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی c-meansدر نرم افزار MATLAB و مقایسه آن با نرم افزارهای آماری (مطالعه موردی استان سیستان وبلوچستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 مکانیابی دفع پسماند شهر گیان با استفاده از مدل AHP و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست