آقای مجتبی ریاحی فارسانی

مجتبی ریاحی فارسانی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان-پژوهشگر حوزه های ، مدیریت ، گردشگری ، توسعه و فرهنگی

آقای مجتبی ریاحی فارسانی

Mojtaba Riahifarsani

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان-پژوهشگر حوزه های ، مدیریت ، گردشگری ، توسعه و فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مجتبی ریاحی فارسانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس همایش پایش جرایم و آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان، شهرستان فارسان بهمن 1395
دبیر کنفرانس همایش رویکردهای نوین در معماری و شهرسازی مرکز رشد دانشگاه آزاد فارسان، سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فارسان مهر 1394