آقای دکتر محمدامیر جلالی

دکتر محمدامیر جلالی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر محمدامیر جلالی

Dr. Mohammadamir Jalali

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدامیر جلالی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران اسفند 1397