آقای دکتر احمد بخشی

دکتر احمد بخشی استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

آقای دکتر احمد بخشی

Dr. Ahmad Bakhshi

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد بخشی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی دانشگاه بیرجند، بیرجند-دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد اردیبهشت 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of the Conceptual Context of China’s Economic Rise (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
2 Tourism in the Lut Desert and Regional sustainable development (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
3 بررسی تاثیرات دولت های شکننده بر امنیت منطقه ای و بین الملل مطالعه موردی افغانستان و امنیت غرب آسیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا
4 بررسی نقش و رابطه توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
5 جستاری در رابطه دو سویه ژئو توریسم و ژئو کالچریسم؛ مطالعه موردی: کویر لوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
6 گردشگری بیابان لوت و توسعه پایدارمنطقه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
7 گردشگری و اقتصاد سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
8 نواحی مرزی توسعه و پدافندغیرعامل مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند غیرعامل